Item added Item updated Item removed No more products on stock You entered wrong value.

Inga produkter i varukorgen.

Item added Item updated Item removed No more products on stock You entered wrong value.

Inga produkter i varukorgen.

Kaminer – Skötselråd

Användning av kamin i tältet sker på egen risk. En brinnande eller ej helt utbrunnen kamin ska aldrig lämnas utan uppsikt. Alla skador som uppkommer av användning av en kamin i eller utanför tältet tar vi inget ansvar för.

Före första användning
Säkerställ att alla delar till kamin och skorsten sitter ihop som dom ska.
OBS! När ni ska rulla skorstenröret till titaniumkaminen så använd handskar för att undvika skärskador. Första gången kan det vara svårt att få till formen på skorstenen. Därför rekommenderar vi att ni är två som hjälps åt. Försök undvika att göra bucklor eller skador på skorstenen så bihåller ni en högre styrka mot att skorstenen skulle kunna vika sig i starka vindar. Efter första inbränningen så kommer skortstensröret att få sin form lättare.

Rengör hela kaminen med rengörningssprit ex. lacknafta eller annat för att få bort eventuella fingeravtryck och annat som kan vara på kaminen och röret. Detta gör att får en estetiskt fin kamin. Alla fingeravtryck som finns på kaminen vid första inbränning kommer att bränna fast och är omöjliga att tvätta/skrubba bort i efterhand.

Säkerställ god ventilation innan ni antänder kaminen.

Användning
1. Använd endast torr ved vid eldning. Undvik soteldning.

2. Säkerställ god ventilation och att kaminen står stadigt.

3. Använd gärna en kolmonoxidmätare för att säkerställa er säkerhet.

4. Vid hård vind bör man inte använda kaminen i tältet, skorstenen till titaniumkaminen är i väldigt tunn titanplåt vilket kan vika sig av krafterna av hård vind.

5. Vid användning i vind bör ni använda topphatten tillsammans med extra stormlinor för att stabilisera upp skorstenen.

6. Säkerställ att ni har tillräckligt avstånd mellan kamin och skorsten till brännbara material så som ytterduk, kläder, utrustning eller annat.

7. Elda lagomt i kaminen. Kaminer i tält är väldigt effektiva som värmekälla och Nortents kaminer är otroligt effektiv på att skapa hög förbränning vilket skapar enorm hetta. Håll koll på kaminen. Elda inte så hårt att kaminen blir glödröd.

8. Alla delar som tillhör kaminen och kaminröret blir otroligt varmt vid eldning. Undvik brännskador genom att använda handskar eller redskap vid hantering av kamin.

9. Använd den bakre ingången i tältet vid utgång om ni har en sådan för att undvika att ni riskerar att välta ut eller komma i kontakt med kaminen.

Stabilisering av skorsten
Med fördel kan ni stabilisera upp skorstenen genom att använda topphatten som finns som tillval. Där finns 3 st ringar för att fästa stormlinor.
När ni spänner ut stormlinorna från topphatten/skortstenen så ska ni lämna ett litet “slack” på stormlinorna till skillnad från tältens stormlinor som ska vara sträckta.
Sträcker ni stormlinorna så dom blir spända så riskerar ni att skorstensröret ger vika eftersom ni “drar” ner skortstenröret mot kaminen. När ni då eldar kommer skorstenen bli varm och titaniumet blir mera “formbart”. Och då ökar risken för att skorstenen viker sig där det har blivit mera formbart!
Lämna så stort slack i stormlinorna så skorstenen kan förflytta sig med vinden en bit för att sedan “fångas” upp av stormlinan.

Efter användning
Se till att kaminen är helt utbrunnen innan ni packar ner den. Släck inte kaminen med snö eller vatten, risk för att titaniumet slår sig onödigt mycket. Rengör kaminen vid behov. Vid mycket sot på glasrutorna så kan ni tvätta glasrutorna. Normalt så brukar nedsotade glasrutor “tvätta” sig själva när ni börjar elda i kaminen nästa gång.
Förvara kaminen och skorstenen i dess förvaringspåsar. Vid transport så bör ni packa skorstensröret på utsidan ryggsäck eller annan skyddad plats för att undvika “kläm” skador på skortstenen.

Friluftsliv i Norr AB drivs med en passion för ett liv utomhus, vi vill tillhandhålla produkter och tjänster som sprider glädje till våra kunder. Vår ambition är inte att blir största aktören, vår ambition är att bli störst på att lämna kvalitè i våra produkter och tjänster.
envelopecrossmenu-circlecross-circlechevron-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram